Radno vrijeme muzeja za vrijeme božićnih i novogodišnjih praznika

Radno vrijeme muzeja, za vrijeme praznika:

24. 12. 2021. Badnjak, zatvoreno

25. 12. 2021. Božić, zatvoreno

26. 12. 2021. zatvoreno

27. 12. 2021. muzej radi ali je zatvoren za posjetitelje

28. 12. 2021. 10 – 17 sati

29. 12. 2021. 10 – 17 sati

30. 12. 2021. 10 – 17 sati

31. 12. 2021. zatvoreno

1. 1. 2022. Nova godina, zatvoreno

2. 1. 2022. zatvoreno

3. 1. 2022. muzej radi ali je zatvoren za posjetitelje

4. 1. 2022. 10 – 17 sati

5. 1. 2022. 10 – 17 sati

6. 1. 2022. Sv. Tri kralja, zatvoreno.

7. 1. 2022. 10 – 17 sati

8. 1. 2022. 10 – 17 sati