Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2023. – 31. prosinac 2023.