Muzej Matije Skurjenija, ravnatelj, mandat 2023.-2027.

Temeljem članka 26. Zakona o muzejima (NN 61/18, 98/19, 114/22), članka 40. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN 83/22), članka 25. Statuta Muzeja Matije Skurjenija od 14. 10. 2021. godine i Odluke o I. izmjenama i dopunama Statuta Muzeja Matije Skurjenija od 16.3.2023. godine te članka 38. Statuta Grada Zaprešića (Službene novine Grada Zaprešića 04/09, 02/13, 06/13-pročišćeni tekst, 07/14, i 1/18, 02/20 i 01/21),

gradonačelnik Grada Zaprešića, donio je rješenje o imenovanju Ante Žaja, mag.art-višeg kustosa, za ravnatelja Muzeja Matije Skurjenija u Zaprešiću, na vrijeme od 4 godine, počevši od dana 1. kolovoza 2023.