Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2022. – 31. prosinac 2022.