Otvorenje samostalne izložbe ak. slikara Luke Čačića, 3. 6. 2023. (subota) u 19:00 sati

U Muzeju Matije Skurjenija, 3. 6. 2023. u 19:00 sati, otvara se samostalna izložba akademskog slikara Luke Čačića iz Zaprešića. To je njegova prva izložba u ovoj muzejskoj instituciji, na kojoj će pokazati izbor najrecentnijih radova, nastalih od 2018. Svestrani umjetnik likovno se izražava crtežima, štafelajnim slikama kao i oslikanom keramikom. Upravo će oslikana keramika (Vaze) činiti okosnicu njegove izložbe.

˝Izložba oslikane keramike u Muzeju Matije Skurjenija je svakako jedna likovna poslastica jer se paralelno u prostoru odigravaju dva dijaloga umjetnika sličnog senzibiliteta, likovne naracije i poetike…Luka Čačić konzistantan je u likovnom istraživanju i s nevjerovatnom preciznošću fokusiran je na detalj˝, piše u predgovoru kataloga kustos i povjesničar umjetnosti Jura Škofač.

Izložba je realizirana sredstvima grada Zaprešića, a može se pogledati do 25. 6. 2023.