Radno vrijeme Muzeja Matija Skurjeni, za vrijeme Božićnih i novogodišnjih praznika:

24. 12. 2019. Badnjak, zatvoreno.
25. 12. 2019. Božić, zatvoreno.
26. 12. 2019. zatvoreno.
27. 12. 2019. 10 – 17 sati
28. 12. 2019. 10 – 17 sati
29. 12. 2019. 10 – 17 sati
30. 12. 2019. zatvoreno.
31. 12. 2019. zatvoreno.
1. 1. 2020. Nova godina, zatvoreno.
2. 1. 2020. zatvoreno.
3. 4. 5. 1. 2020. 10 – 17 sati
6. 1. 2020. Sv. Tri kralja, zatvoreno.
7. 1. 2020. 10 – 17 sati