Radno vrijeme muzeja, za vrijeme praznika

Radno vrijeme muzeja, za vrijeme praznika:

  1. 6. 2019. Tijelovo, zatvoreno.
  2. 6. 2019. Petak, 12 – 16 sati.
  3. 6. 2019. Dan antifašističke borbe, zatvoreno.
  4. 6. 2019. Nedjelja, 9 – 12 sati.
  5. 6. 2019. Ponedjeljak, zatvoreno.
  6. 6. 2019. Dan državnosti RH, zatvoreno.
  7. 6. 2019. Srijeda, 12 – 18 sati.