Donacija Stipana Tadića

Tadić-Skurjeni

Muzej Matija Skurjeni zahvaljuje se afirmiranom mladom umjetniku Stipanu Tadiću​ što je velikodušno donirao svoju sliku: “Vjeran i Matija Skurjeni ispred Matekove kuće“, veličine 40 x 30 cm. ulje na platnu, signiranu, za muzejski fundus. Slika je uvrštena u zbirku suvremenih umjetnika, inventarni broj 20. ( 20/SU )…Hvala Stipane!!!

Otvorena izložba “Motivi iz okolice” mladog umjetnika Stipana Tadića

U Muzeju Matija Skurjeni, 3. Veljače u 19,00 sati otvorena je samostalna izložba naziva “Motivi iz okolice” mladog i afirmiranog umjetnika Stipana Tadića . Na izložbi je predstavljeno 30 gvaševa na papiru i jedna velika slika uljem na platnu ( “Sljeme” ), nastali na šetnjama i skitnjama po manjim mjestima zagrebačke županije. Nekoliko radova nastalo je i u Zaprešiću gdje je Stipan slikao Skurjenijeve motive ( Krapinski most, tvornicu Karbon, njemački bunker ). Sama izložba i knjiga sa 30 ilustracija referira se na poznate zemljaške “Podravske motive” Krste Hegedušića sa predgovorom Miroslava Krleže iz 1933. Autor predgovora u katalogu/knjizi i suautor likovnog postava izložbe je ugledni pov. umjetnosti i likovni kritičar Feđa Gavrilović…Neformalno otvorenje, kojem je u ime Grada Zaprešića prisustvovao i zamjenik Gradonačelnika dr. sc. Alan Labus, kao i nekoliko poznatih javnih osoba, pretvorilo se u nezaboravni party sa DJ-om Alexandrom Floydom sve do Ponoći..Svi oni koji nisu bili u Muzeju mogu doživjeti malo atmosfere preko fotografija..Izložba je otvorena do 2. Ožujka 2017. kada se seli u Salon Galić u Split.DSC02897R DSC02900 DSC02905 DSC02908 DSC02910 DSC02911 DSC02915R DSC02918 DSC02921 DSC02931 DSC02935 DSC02939 DSC02942R DSC02944R DSC02950R DSC02957 DSC02960 DSC02979R DSC02981 DSC02988 DSC03004 DSC03023 DSC03031 DSC03037 DSC03047 DSC03057 DSC03081 DSC03097R DSC03104 DSC03108 DSC03111R

“Noć muzeja 2017.” u Muzeju Matija Skurjeni

U Petak, 27. siječnja od 18:00 do 24:00, Muzej Matija Skurjeni sudjelovao je u nacionalnoj manifestaciji: “Noć muzeja 2017.”. Hvala svima koji su nas posjetili unatoč jake sportske konkurencije na “malim ekranima”… Većina je došla pogledati nove slike Stipana Tadića ( službeno otvorenje izložbe “Motivi iz okolice” biti će 3. veljače u 19:00 h ), ali i novi postav slika i crteža Matije Skurjenija ( po izboru Feđe Gavrilovića u prizemlju ). Zajedno smo uživali u svirci zaprešićkog glazbenog tria “Peaceful Vibes”.20170126_164228 20170127_201943 20170127_201720 20170127_201827 20170127_201836 20170127_194402 20170127_194506 20170127_193623 20170127_193634 20170127_194017 20170127_201327 20170127_201331 20170127_201352 20170127_201937 20170127_201851

Najava otvorenja izložbe 3. Veljače 2017.: Stipan Tadić: “Motivi iz okolice”

Samostalna izložba akademskog slikara Stipana Tadića: “Motivi iz okolice”. 30 Ilustracija ( gvaševi na papiru ) i 1.slika ( Sljeme ), nastali na šetnjama/skitnjama po manjim mjestima zagrebačke županije. Nekoliko radova nastalo je i u Zaprešiću gdje je Stipan slikao Skurjenijeve motive ( krapinski most, tvornicu Karbon, Susedgrad). Kustos izložbe i pisac predgovora u knjizi/katalogu je Feđa Gavrilović. Sama izložba ( i knjiga sa 30 ilustracija ) referira se na poznate zemljaške “Podravske motive” Krste Hegedušića sa predgovorom Miroslava Krleže.Event_coverTadić2 Tadić Tadić3Tadić1

“Noć muzeja 2017.” u Muzeju Matija Skurjeni

U Petak, 27. siječnja od 18:00 do 24:00, Muzej Matija Skurjeni sudjelovati će tradicionalno u značajnoj nacionalnoj manifestaciji: “Noć muzeja 2017.”. Svi koji nas posjete moći će bez plaćanja ulaznice pogledati stalni postav slika i crteža Matije Skurjenija ( po izboru Feđe Gavrilovića, prizemlje ), kao i slike Stipana Tadića ( službeno otvorenje izložbe biti će 3. veljače u 19:00 sati ).vizual

Odluka o izboru kandidata za zasnivanje radnog odnosa

MUZEJ MATIJA SKURJENI

ALEJA ĐURE JELAČIĆA 8

10290  ZAPREŠIĆ

KLASA: 612-01/18-01-17

URBROJ: 238-33-105/18-01-17

Zaprešić,  18. 01. 2017.

 

Temeljem članka 10. Statuta Muzeja Matija Skurjeni u Zaprešiću  KLASA: 612-05/2001-01/1, URBROJ: 238/117-01-1 od dana 10.05.2011. godine te Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta  Muzeja Matija Skurjeni u Zaprešiću, Povjerenstvo za provedbu natječaja po natječaju objavljenom na web stranici Muzeja „Matija Skurjeni“ te na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 03.01.2017. godine, nakon provedenih intervjua s kandidatima koji su svoje prijave poslali na natječaj, uz suglasnost Povjerenstva za provedbu natječaja, donosi

 

                                                                     O D L U K U

                                     o izboru  kandidata za zasnivanje radnog odnosa

 

                                                                             I.

Za radno mjesto tajnika-računovođe u Muzeju „Matija Skurjeni“ u Zaprešiću na neodređeno vrijeme, na pola radnog vremena, izabrana je  KSENIJA KRČELIĆ  iz Zaprešića, Trg mladosti 1.

 

                                                                             II.

S izabranom kandidatkinjom sklopiti će se Ugovor o radu.

 

                                                                            III.

Ostali kandidati obavijestit će se o rezultatima natječaja.

 

                                                                                  Ravnatelj Muzeja Matija Skurjeni

                                                                                                      Ante Žaja

POZIV NA TESTIRANJE za radno mjesto tajnika-računovođe u Muzeju „Matija Skurjeni“ u Zaprešiću

MUZEJ MATIJA SKURJENI

ALEJA ĐURE JELAČIĆA 8

10290  ZAPREŠIĆ

Zaprešić, 13.01.2017.

 

 

Temeljem članka 10. Statuta Muzeja Matija Skurjeni u Zaprešiću  KLASA: 612-05/2001-01/1, URBROJ: 238/117-01-1 od dana 10.05.2011. godine te Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta  Muzeja Matija Skurjeni u Zaprešiću, Povjerenstvo za provedbu natječaja po natječaju objavljenom na web stranici Muzeja „Matija Skurjeni“ te na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 03.01.2017. godine, objavljuje

 

POZIV NA TESTIRANJE

za radno mjesto tajnika-računovođe u Muzeju „Matija Skurjeni“ u Zaprešiću

1 izvršitelj/ica,  na neodređeno vrijeme, na pola radnog vremena,

 

Pozivaju se na testiranje, kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja :

 1. KRISTINA MIJATOVIĆ u 09,00h
 2. BRANKA RUMORA u 09,20h
 3. SUNČICA ZAJEC u 09,40h
 4. SUZANA KAISER MAJIĆ u 10,00h
 5. MIRELA MARUŠIĆ u 10,20h
 6. KSENIJA KRČELIĆ u 10,40h

 

Usmeno testiranje će se održati u srijedu, dana 18. siječnja 2017. godine u zgradi gradske uprave Grada Zaprešića, u Zaprešiću, Nova ulica 10, soba broj 4.

Na testiranje je potrebno donijeti osobnu iskaznicu ili drugu ispravu na kojoj se nalazi fotografija,

sa kojom se dokazuje identitet osobe

Smatra se da je kandidat koji ne pristupi testiranju povukao prijavu na natječaj.

 

Podnositeljima nepotpunih i/ili nepravodobnih prijava upućena je odgovarajuća pisana obavijest, uz povrat dokumentacije priložene prijavi.

Pisana obavijest upućena je i podnositeljima koji ne ispunjavaju neki od formalnih uvjeta natječaja, pa ne mogu pristupiti testiranju.

 

PRAVILA TESTIRANJA:

 

Na usmenom testiranju provesti će se provjera;

 • općeg znanja o Muzeju Matija Skurjeni (muzej-matija-skurjeni.hr),
 • naprednog poznavanje rada na računalu
 • znanja o računovodstvenim poslovima

Povjerenstvo

za provedbu natječaja

 

Natječaj za radno mjesto: “tajnik/ca-računovođa”

Temeljem čl. 26. Zakona o muzejima (NN 142/98 i 65/09) i čl. 10. Statuta Muzeja „Matija Skurjeni“ u Zaprešiću uz suglasnost Gradonačelnika Grada Zaprešića, KLASA: 612-01/16-01/12, URBROJ: 238-33-02/1-16-2 od 21.12.2016., ravnatelj Muzeja raspisuje

                                         

                                                             N A T J E Č A J

 

za radno mjesto tajnika-računovođe u Muzeju „Matija Skurjeni“ u Zaprešiću

 • 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, na pola radnog vremena

Uvjeti:

 • SSS ekonomskog smjera,
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • napredno poznavanje rada na računalu.

 

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o stručnoj spremi ( preslika svjedodžbe ),
 • dokaz o državljanstvu ( preslika osobne iskaznice, putovnice, a ako kandidat nema navedene dokumente može i preslika domovnice ),
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak odnosno potvrda o nekažnjavanju ne starija od 6 mjeseci,
 • potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 • potvrdu poslodavca ili drugi odgovarajući dokument ( preslika rješenja, ugovora o radu i sl.) kao dokaz radnog iskustva na odgovarajućim poslovima odnosno poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke u trajanju od najmanje jedne ( 1 ) godine.

 

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a osobe su dužne, po potrebi, dostaviti na uvid originalne dokumente.

Za kandidate koji zadovoljavaju uvjete iz natječaja provest će se provjera znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova navedenih radnog mjesta.

Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao svoju prijavu na natječaj.

Sa izabranim kandidatom sklopit će se ugovor o radu na neodređeno vrijeme na pola radnog vremena, uz obvezan probni rad u trajanju od 2 mjeseca.

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se  Muzeju Matija Skurjeni, Aleja Đure Jelačića 8  , 10290 Zaprešić, s naznakom „za natječaj – tajnik-računovođa Muzeja“ u zatvorenoj omotnici, u roku od 8 dana od dana objave Natječaja.
O rezultatima Natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku, uz zadržavanje prava poništenja Natječaja bez posebnog obrazloženja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.