Muzej Matija Skurjeni, Ravnatelj, mandat 2019-2023.

Temeljem članka 26. Zakona o muzejima (NN 61/18), članka 3. Zakona o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (NN 96/01), članka 12. Statuta Muzeja Matija Skurjeni u Zaprešiću, te članka 22. Statuta Grada Zaprešića (Službene novine Grada Zaprešića br. 04/09, 02/13, 06/13-pročišćeni tekst, 07/14 i 1/18), Gradsko vijeće Grada Zaprešića na 17. sjednici održanoj dana 02. srpnja 2019. nakon provedenog javnog natječaja, donijelo je

Rješenje kojim se imenuje ANTE ŽAJA, kustos, za ravnatelja Muzeja Matija Skurjeni u Zaprešiću. Imenovani se imenuje na vrijeme od 4 godine, počevši od dana 01. kolovoza 2019. godine.

 

20190905_233925W 20190905_233949W