Odluka o izboru kandidata za zasnivanje radnog odnosa

MUZEJ MATIJA SKURJENI

ALEJA ĐURE JELAČIĆA 8

10290  ZAPREŠIĆ

KLASA: 612-01/18-01-17

URBROJ: 238-33-105/18-01-17

Zaprešić,  18. 01. 2017.

 

Temeljem članka 10. Statuta Muzeja Matija Skurjeni u Zaprešiću  KLASA: 612-05/2001-01/1, URBROJ: 238/117-01-1 od dana 10.05.2011. godine te Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta  Muzeja Matija Skurjeni u Zaprešiću, Povjerenstvo za provedbu natječaja po natječaju objavljenom na web stranici Muzeja „Matija Skurjeni“ te na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 03.01.2017. godine, nakon provedenih intervjua s kandidatima koji su svoje prijave poslali na natječaj, uz suglasnost Povjerenstva za provedbu natječaja, donosi

 

                                                                     O D L U K U

                                     o izboru  kandidata za zasnivanje radnog odnosa

 

                                                                             I.

Za radno mjesto tajnika-računovođe u Muzeju „Matija Skurjeni“ u Zaprešiću na neodređeno vrijeme, na pola radnog vremena, izabrana je  KSENIJA KRČELIĆ  iz Zaprešića, Trg mladosti 1.

 

                                                                             II.

S izabranom kandidatkinjom sklopiti će se Ugovor o radu.

 

                                                                            III.

Ostali kandidati obavijestit će se o rezultatima natječaja.

 

                                                                                  Ravnatelj Muzeja Matija Skurjeni

                                                                                                      Ante Žaja