Rajski vrt –Adam i Eva u likovnim prikazima hrvatske naivne umjetnosti

Izdavač: Muzej Matija Skurjeni

Autor: Mario Lenković

Godina izdanja: 2010.

Veličina: 29 x 24,5 cm.

Stranice: 152 str. Color

Cijena: 230 kn